Bipedal Dog
headpattern_SoftFocus.png

Blast Rush hỗ trợ

Blast Rush
Hỗ trợ

banner-bak.jpg

Tôi bị lỗi "Blast Rush không kết nối được với hệ thống cung cấp quảng cáo".

  • Kiểm tra để chắc chắn là bạn có kết nối internet. Kết nối qua di động yếu có thể gây lỗi này.
  • Phần mềm chống quảng cáo hoặc tường lửa có thể gây ra lỗi này
    • Nếu bạn dùng phần mềm chống quảng cáo, bạn có thể tạm thời tắt hoặc chỉnh để cho phép "Blast Rush"
    • Nếu bạn ở nhà, hãy chỉnh lại phần tường lửa. Bạn có thể chỉnh để cho phép tên miền unity3d.com.
    • Nếu bạn ở chỗ làm, nơi công cộng, hoặc ở một số quốc gia, mạng ở chỗ đó có thể đã chặn hệ thống quảng cáo.
  • Tuy nhiên, phần game thêm với quảng cáo là phần phụ thêm, bạn vẫn có thể chơi game như bình thường.

Tôi không thấy nút Thành Tựu và Điểm Cao.
Đây có thể do game không thể kết nối internet để đăng nhập (Game Center trên iOS hoặc Google Play Games trên Android). Nếu mất kết nối, bạn sẽ không thấy được thành tựu và bảng điểm, game cũng không thể nhớ được điểm cao mới.

  • Kiểm tra để chắc chắn là bạn có kết nối internet, sau đó tắt và bật lại game. Kết nối qua di động quá yếu có thể gây lỗi này.