Bipedal Dog
banner-bak.jpg

Blast Rush

NỔ BOM HẾT

Phi thuyền mẹ của địch đã bị huỷ, quân tiếp viện đang đến gần, nhưng súng của bạn bị nóng quá độ. Súng không xài được cũng chẳng sao, bạn có thể cho nổ bom hết!
Hãy chơi Blast Rush với những quả bom hạng nặng vô tận, và thử thách bản thân với các loạt đối thủ ngày càng phức tạp. Hãy chơi và vội đến đích!

OSTcover-1920.jpg

BLAST RUSH ORIGINAL SOUNDTRACK

Thưởng thức bảy bài hát của sự hứng thú của FM synth! Apple | Spotify | Bandcamp➡

 
shipsprite1.png

BR-15

Chậm mà chắc

cap_s1.gif
 
 
Cap_s2.gif
shipsprite2.png

DIGNITY
SABER

 

Đạn không dứt

 
 
shipsprite3.png

CRYSTAL HERON

Cỗ máy hoàn hảo

Cap_s3b.gif