Bipedal Dog
banner-bak.jpg

Blast Rush

NỔ BOM HẾT

Phi thuyền mẹ của địch đã bị huỷ, quân tiếp viện đang đến gần, nhưng súng của bạn bị nóng quá độ. Súng không xài được cũng chẳng sao, bạn có thể cho nổ bom hết!
Hãy chơi Blast Rush với những quả bom hạng nặng vô tận, và thử thách bản thân với các loạt đối thủ ngày càng phức tạp. Hãy chơi và vội đến đích!

💥💥💥

OSTcover-1920.jpg

BLAST RUSH ORIGINAL SOUNDTRACK

Thưởng thức bảy bài hát của sự hứng thú của FM synth!

Apple | Spotify | Bandcamp

💥💥💥