Bipedal Dog
headpattern_SoftFocus.png

Blast Rush hỗ trợ

Blast Rush
Hỗ trợ

banner-bak.jpg

Cơ bản

Tôi bị lỗi "Blast Rush không kết nối được với hệ thống cung cấp quảng cáo".

 • Kiểm tra để chắc chắn là bạn có kết nối internet. Kết nối qua di động yếu có thể gây lỗi này.
 • Phần mềm chống quảng cáo hoặc tường lửa có thể gây ra lỗi này
  • Nếu bạn dùng phần mềm chống quảng cáo, bạn có thể tạm thời tắt hoặc chỉnh để cho phép "Blast Rush"
  • Nếu bạn ở nhà, hãy chỉnh lại phần tường lửa. Bạn có thể chỉnh để cho phép tên miền unity3d.com.
  • Nếu bạn ở chỗ làm, nơi công cộng, hoặc ở một số quốc gia, mạng ở chỗ đó có thể đã chặn hệ thống quảng cáo.
 • Tuy nhiên, phần game thêm với quảng cáo là phần phụ thêm, bạn vẫn có thể chơi game như bình thường.

Tôi không thấy nút Thành Tựu và Điểm Cao.
Đây có thể do game không thể kết nối internet để đăng nhập (Game Center trên iOS hoặc Google Play Games trên Android). Nếu mất kết nối, bạn sẽ không thấy được thành tựu và bảng điểm, game cũng không thể nhớ được điểm cao mới.

 • Kiểm tra để chắc chắn là bạn có kết nối internet, sau đó tắt và bật lại game. Kết nối qua di động quá yếu có thể gây lỗi này.

Android

Game chạy quá chậm!

 • Bạn có thể tắt bớt những app khác để máy chạy game nhanh hơn.
 • Tạm thời tắt chế độ và các app dùng để tiết kiệm năng lượng, thường gọi là "chế độ tiết kiệm pin", "chế độ tối ưu hoá", hoặc chế độ năng lượng "tiết kiệm".
 • Máy bạn có thể quá yếu để chơi. Blast Rush trên Android cần hệ điều hành ít nhất là Android 4.1 Jelly Bean, nhưng game cũng có thể không hoạt động ở tốc độ tốt nhất.
 • Thử dùng app như "CPU-Z" để kiểm tra khả năng máy của bạn.

Một số hình không hiện lên hoặc chập chờn.

 • Bạn có thể thử chuyển qua màn hình khác trong game (thí dụ, bỏ qua phần hướng dẫn và quay về menu chính). Bạn cũng có thể thử tắt và bật lại game.
 • Tạm thời tắt các chế độ hoặc app dùng để tiết kiệm năng lượng.
 • Máy bạn có thể không đủ mạnh để chơi game này.

Tôi mua tàu Crystal Heron, sau đó xoá hoặc đã cài lại game, game ghi là tôi chưa mua tàu này. Tôi phải làm sao?

 • Kiểm tra để chắc là bạn đang chơi game với cùng tài khoản Google Play bạn đã dùng để mua tàu.
 • Chọn tàu Heron lần nữa và game sẽ tự động xoá nút "mua" và cho phép bạn dùng tàu. Bạn sẽ không phải trả thêm tiền.