Bipedal Dog
headpattern_SoftFocus.png

Blast Rush hỗ trợ

Blast Rush
Hỗ trợ

banner-bak.jpg

Cơ bản

Tôi không thấy nút Thành Tựu và Điểm Cao.
Đây có thể do game không thể kết nối internet để đăng nhập (Game Center trên iOS hoặc Google Play Games trên Android). Nếu mất kết nối, bạn sẽ không thấy được thành tựu và bảng điểm, game cũng không thể nhớ được điểm cao mới.

  • Kiểm tra để chắc chắn là bạn có kết nối internet, sau đó tắt và bật lại game. Kết nối qua di động quá yếu có thể gây lỗi này.

Android

Game chạy quá chậm!

  • Bạn có thể tắt bớt những app khác để máy chạy game nhanh hơn.

  • Tạm thời tắt chế độ và các app dùng để tiết kiệm năng lượng, thường gọi là "chế độ tiết kiệm pin", "chế độ tối ưu hoá", hoặc chế độ năng lượng "tiết kiệm".

  • Máy bạn có thể quá yếu để chơi. Blast Rush trên Android cần hệ điều hành ít nhất là Android 4.1 Jelly Bean, nhưng game cũng có thể không hoạt động ở tốc độ tốt nhất.

  • Thử dùng app như "CPU-Z" để kiểm tra khả năng máy của bạn.

Một số hình không hiện lên hoặc chập chờn.

  • Bạn có thể thử chuyển qua màn hình khác trong game (thí dụ, bỏ qua phần hướng dẫn và quay về menu chính). Bạn cũng có thể thử tắt và bật lại game.

  • Tạm thời tắt các chế độ hoặc app dùng để tiết kiệm năng lượng.

  • Máy bạn có thể không đủ mạnh để chơi game này.